Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB
Birger Jarlsgatan 37
11145 Stockholm

Hemsida:

www.bluefishpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Köper eller licensierar rättigheter att tillverka läkemedel, främst så kallade generikaprodukter.

Teckningsperiod:

12 maj 2014 - 30 maj 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 Mkr (eller upp till 70,9 Mkr)

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Inom tre dagar efter beslut om tilldelning.

Avstämningsdag:

7 maj 2014

Värdering:

355 Mkr pre-money (?)

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Bluefish två största ägare Färna Invest AB samt Nexttobe AB har åtagit sig att teckna för sina respektive andelar av nyemissionen motsvarande ett belopp om 50 MSEK. Bolaget har härutöver avtalat om emissionsgaranti med Färna Invest AB och Nexttobe AB så att emissionen genom dessa teckningsförbindelser och garantin är säkerställd upp till ett belopp om 50 MSEK. För den del som avser emissionsgarantin utgår en ersättning på sammanlagt cirka 1,5 MSEK.

I sitt pressmeddelande skriver Bluefish om 50 Mkr. Multiplicerar man antal aktier som kan ges ut med företräde med teckningskursen så blir det 70,9 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss