Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB
Birger Jarlsgatan 37
11145 Stockholm

Hemsida:

www.bluefishpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Köper eller licensierar rättigheter att tillverka läkemedel, främst så kallade generikaprodukter.

Teckningsperiod:

12 juni 2013 - 3 juli 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission. Nexttobe AB har rätt att teckna för 30 Mkr, Färna Invest AB för 10 Mkr och övriga aktieägare för 10 Mkr.

Post:

Övrigt:

I samband med nyemissionen erbjuder Bolaget även befintliga innehavare av det konvertibla skuldebrevet serie 2011/2014 på totalt ca 60 Mkr att konvertera till aktier av serie B till konverteringskursen 5 kronor per aktie, eller förlänga sitt innehav med ny förfallotidpunkt per den 30 juni 2017 till existerande villkor. Färna Invest AB som innehar ett konvertibelbelopp om 20 Mkr avser konvertera till motsvarande 4 000 000 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss