Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blasieholmen Investment Group Seed AB

Blasieholmen Investment Group Seed AB

Blasieholmen Investment Group Seed AB
Box 545
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.blasieholmeninvestmentgroup.com/seed.html

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Blasieholmen Investment Group Seed (BIG Seed) är ett investeringsföretag i Blasieholmen Investment Group-sfären, inriktat på sådd-investeringar.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 24 juni 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22,3 Mkr

Teckningskurs:

1350 kr

Likviddag:

12 juni 2015

Avstämningsdag:

21 maj 2015

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 24 juni 2015.

En notering kan bli aktuell på sikt.

Pre money-värderingen är ca 45 Mkr.

Uppdaterat: 2015-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss