Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Black Earth Farming Ltd.

Black Earth Farming Ltd.
PO Box 781, 8 Church Street, ST Helier
Jersey, Channel Islands

Hemsida:

www.blackearthfarming.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Köpa, äga och förvalta jordbruksmark i Ryssland och fd Sovjet-stater.

Teckningsperiod:

26 november 2012 - 7 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

530 Mkr

Teckningskurs:

6,38 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2012

Värdering:

Pre-money 795 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Innehav av tre aktier (depåbevis) ger rätt att teckna två nya aktier (depåbevis).

Post:

Övrigt:

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Linklaters är juridisk rådgivare till BEF i samband med emissionen.

De största ägarna, inklusive Kinnevik och Vostok Nafta, samt ledning och styrelse har uttryckt att de kommer att teckna sin pro-rata-andel av emissionen.

Uppdaterat: 2012-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss