Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Black Earth East AB

Black Earth East AB

Black Earth East AB
Sjögårdsvägen 100
43497 Kungsbacka

Hemsida:

www.blackeartheast.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Teckningsperiod:

10 april 2010 - 14 maj 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 8,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier per post, minst 2 poster.

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-03-20

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss