Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Black Earth East AB

Black Earth East AB

Black Earth East AB
Sjögårdsvägen 100
43497 Kungsbacka

Hemsida:

www.blackeartheast.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Teckningsperiod:

23 mars 2015 - 8 april 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

19 mars 2015

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Aktieägare i Black Earth East erhåller för varje innehavd aktie en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) ny aktie erfordras sju (7) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss