Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Black Earth East AB

Black Earth East AB

Black Earth East AB
Sjögårdsvägen 100
43497 Kungsbacka

Hemsida:

www.blackeartheast.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Teckningsperiod:

21 november 2011 - 4 december 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,64 Mkr

Teckningskurs:

11,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 14,2 Mkr.

Villkor:

Riktad emission med avvikelse för aktieägares företrädesrätt.

Post:

1000 aktier per post, minimum 2 poster.

Övrigt:

Emissionen tecknades av 28 olika personer.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss