Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Black Earth East AB

Black Earth East AB

Black Earth East AB
Sjögårdsvägen 100
43497 Kungsbacka

Hemsida:

www.blackeartheast.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Köp, förvaltning och skötsel av i första hand jordbruksmark i Rumänien.

Teckningsperiod:

18 oktober 2010 - 5 november 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,96 Mkr

Teckningskurs:

11,3 kr

Likviddag:

16 november 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 12,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 1000 aktier, minsta teckning är 2 poster.

Övrigt:

Black Earth East fick in 1,73 Mkr i emissionen, fördelat på 48 personer.

Uppdaterat: 2010-12-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss