Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biovica International AB

Biovica International AB

Biovica International AB
Dag Hammarskjölds väg 54B
752 37 Uppsala

Hemsida:

biovica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer.

Teckningsperiod:

6 mars 2017 - 16 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

12,50 kr

Likviddag:

22 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

160 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

100 aktier, minimum 800 aktier.

Övrigt:

Biovica noteras på First North den 29 mars 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss