Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

25 maj 2009 - 8 juni 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

6,66 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

15 maj 2009

Värdering:

Pre-money 13,3 Mkr och post money 20,0 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Innan denna nyemission gör företaget en kvittningsemission på 2 Mkr till priset 2,30 kr per aktie.

Uppdaterat: 2009-05-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss