Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

19 mars 2012 - 2 april 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,34 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 mars 2012

Värdering:

Pre-money 1,46 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 8:5.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 19 mars 2012 till och med 28 mars 2012.

Uppdaterat: 2012-03-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss