Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

14 oktober 2011 - 28 oktober 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,38 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2011

Värdering:

Pre-money 13,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. 1 befintlig aktie av serie B i bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålles 1 teckningsrätt av serie B. 4 teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av 1 ny aktie av serie B i bolaget.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss