Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

21 juni 2011 - 5 juli 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2011

Värdering:

Pre-money 12,8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje 1 innehavd aktie ger 1 teckningsrätt. För teckning av 1 aktie erfordras 4 teckningsätter.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden 21 juni till 30 juni 2011.

Uppdaterat: 2011-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss