Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

4 april 2011 - 18 april 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,18 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

25 april 2011

Avstämningsdag:

25 mars 2011

Värdering:

Pre-money 10,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Poster om 2000 aktier för de som tecknar utan företrädesrätt.

Övrigt:

Chemel AB kommer även att byta namn till Biotech-IgG AB.

Uppdaterat: 2011-03-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss