Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB

Biotech-IgG Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech-IgG Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

28 juni 2010 - 9 juli 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2010

Värdering:

Pre-money 8 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För 1 befintlig B-aktie erhålls 1 teckningsrätt. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss