Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech Equity AB

Biotech Equity AB

Biotech Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

3 mars 2014 - 31 mars 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 februari 2014

Värdering:

20,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:11.

Post:

20.000 aktier (vid teckning utan företrädesrätt)

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 31 mars 2014.

Uppdaterat: 2014-03-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss