Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech Equity AB

Biotech Equity AB

Biotech Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

21 mars 2013 - 5 april 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,8 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2013

Värdering:

Pre-money 29,1 Mkr

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter skall ske inom perioden 21 mars 2013 till och med 2 april 2013.

Uppdaterat: 2013-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss