Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biotech Equity AB

Biotech Equity AB

Biotech Equity AB
Box 2138
403 13 Göteborg

Hemsida:

biotech-igg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biotech Equity tillhandahåller produkter och konsulttjänster riktade till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar. Dotterbolaget i Danmark är leverantör av ett brett sortiment av produkter för forskning, rutin- och processapplikationer för livsmedels- och bioteknikindustrin samt immundiagnostik för t ex sjukhus för att upptäcka sjukdomstillstånd. Biotech Equity AB hette tidigare Biotech-IgG AB. Biotech-IgG AB hette tidigare Chemel AB.

Teckningsperiod:

21 oktober 2013 - 4 november 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,14 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 oktober 2013

Värdering:

31,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10.

Post:

12500 aktier vid teckning utan företräde.

Övrigt:

Uppdaterat: 2013-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss