Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista

Hemsida:

bioservo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Teckningsperiod:

26 september 2022 - 10 oktober 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,3 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 september 2022

Värdering:

60,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En (1) aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. en (1) aktie berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.

Post:

Övrigt:

Bioservo har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Erhållna teckningsförbindelser uppgår till cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även ingått avtal med styrelsens ordförande och externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 21,7 MSEK, motsvarande cirka 71,4 procent av Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner medför rätt att under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 18 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst 3,20 SEK och högst 6,40 SEK per aktie.

Uppdatering: Teckningssammanställningen visar att 45,2 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Återstående del av Företrädesemissionen har tecknats av de investerare som garanterat emissionen vilket betyder att Företrädesemissionen är fulltecknad och Bioservo därmed tillförs cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-10-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss