Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioptech AB

Bioptech AB

Bioptech AB
Svarvv. 1
76330 Hallstavik

Hemsida:

www.bioptech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bioptech AB skall utveckla och förse marknaden med robusta, kostnadseffektiva och modulbaserade produkter för avloppsvattenrening, där kretsloppet är en viktig del.

Teckningsperiod:

18 maj 2009 - 23 oktober 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

3 dagar efter utsänd avräkn.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 10,1 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt. Löpande teckning.

Post:

2500 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Bioptech planerar att notera sig när marknadsförhållandena är bättre.

Uppdatering: Bioptech förlänger emissionen till den 23 oktober 2009.

Uppdaterat: 2016-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss