Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biolight AB

Biolight AB

Biolight AB
Warfvinges väg 26
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.biolight.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biolight har en metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Teckningsperiod:

20 januari 2014 - 5 februari 2014

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

15,6 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 januari 2014

Värdering:

26 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje registrerad aktie. För teckning av tre (3) nya aktier erfordras fem (5) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Biolights företrädesemission om ca 15,6 MSEK är garanterad till ca 82 % motsvarande 12,85 MSEK via ett garantikonsortium om 10,7 MSEK och teckningsförbindelser från styrelse, ledning och större ägare 2,15 MSEK. Därtill finns en övertilldelningsoption upp till ca 4 MSEK att utnyttjas vid eventuell överteckning.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss