Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biolight AB

Biolight AB

Biolight AB
Warfvinges väg 26
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.biolight.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Biolight har en metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Teckningsperiod:

2 maj 2012 - 16 maj 2012

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

25,8 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2012

Värdering:

Pre-money 18,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. 5 gamla aktier berättigar till teckning av 7 units. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption av serie 1.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 20,6 miljoner SEK (87,7 %).

2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie för 0,32 kr från 1 nov 2012 till 31 mars 2013.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss