Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biolight AB

Biolight AB

Biolight AB
Warfvinges väg 26
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.biolight.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biolight har en metod för snabbare läkning av sår och andra inflammatoriska tillstånd.

Teckningsperiod:

22 september 2010 - 6 oktober 2010

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

6 oktober 2010

Avstämningsdag:

20 september 2010

Värdering:

Pre-money 20 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 22 september – 1 oktober 2010

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss