Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BIMobject AB

BIMobject AB

BIMobject AB
Stora varvsgatan 6 A
211 19 Malmö

Hemsida:

bimobject.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BIMobject tillhandahåller tjänster för skapandet, konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet samt skapar en direktlänk mellan produkterna och det led som använder BIM/CAD system i byggbranschen.

Teckningsperiod:

14 november 2013 - 4 december 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,25 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

4 bankdagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

89 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt, vänder sig till allmänhet och institutioner.

Post:

Minsta antal som går att teckna är 1000 units.

Övrigt:

BIMobject planerar att lista sig på First North efter att nyemissionen är genomförd.

En unit består av en (1) nyemitterad aktie och två teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget.

Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 25 mars - 15 april 2015.

En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First North´s officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre. Teckningskursen ska inte överstiga 10,50 kronor per aktie. Teckningskursen ska inte understiga 7,70 kronor per aktie.

Uppdaterat: 2013-10-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss