Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB

BillerudKorsnäs AB
Frösundaleden 2
169 70 Solna

Hemsida:

billerudkorsnas.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BillerudKorsnäs är en ledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Företaget samarbetar med mer än 1500 kunder i över 100 länder. Affärsmodellen består av tre hörnstenar: högkvalitativt förpackningsmaterial, solution services och ett omfattande globalt nätverk. BillerudKorsnäs AB hette tidigare Billerud AB.

Teckningsperiod:

7 december 2012 - 21 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1996 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 december 2012

Värdering:

Pre-money 3992 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje befintlig aktie i BillerudKorsnäs berättigar till en (1) teckningsrätt och två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

BillerudKorsnäs två huvudägare, Kinnevik, som har en ägarandel om 25,1 procent, och Frapag, som har en ägarandel om 15,7 procent, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen. Kinnevik har åtagit sig att teckna aktier till ett värde om MSEK 500 och Frapag att teckna aktier motsvarande sin ägarandel. Teckningsåtagandena motsvarar totalt cirka 41 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av teckningsåtagandena.

Uppdaterat: 2012-11-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss