Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bilia AB

Bilia AB

Bilia AB
Norra Långebergsgatan 3
40091 Göteborg

Hemsida:

www.bilia.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Företaget har 111 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt den internetbaserade auktionssajten Netbil.

Teckningsperiod:

9 december 2008 - 23 december 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

20 kr per unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2008

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt, 1 unit per 4 aktier. 1 unit består av ett förlagslån på nominellt 20 kr med löptid 7 år med 7 procent årlig ränta, samt en teckningsoption med lösenpris 20 kr och löptid 7 år.

Post:

Övrigt:

Investment AB Öresund tecknar sin andel på 27,5 %, HQ Fonder och Mats Qviberg med familj tecknar sin andel på 15,8 %. Resten garanteras av Investment AB Öresund.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss