Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Biddler AB

Biddler AB

Biddler AB
Gustaf Wickmans v. 6
12559 Älvsjö

Hemsida:

www.biddler.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Biddler är en mötesplats på nätet där tjänster förmedlas mellan uppdragsgivare (privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag) och uppdragstagare (t ex hantverkare, städföretag, flyttfirmor, cateringföretag, förvaltare, jurister).

Teckningsperiod:

8 mars 2010 - 6 april 2010

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

9 april 2010

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 5 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1000 aktier, dvs 50 000 kr.

Övrigt:

Uppdaterat: 2010-11-22

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss