Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BibbInstruments AB

BibbInstruments AB

BibbInstruments AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.bibbinstruments.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BibbInstruments utvecklar unika diagnostikinstrument under varumärket EndoDrill för tidig upptäckt av cancertumörer.

Teckningsperiod:

21 september 2017 - 5 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13,0 Mkr

Teckningskurs:

5,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minsta teckningspost är 900 aktier.

Övrigt:

BibbInstruments aktie beräknas upptas till handel på Aktietorget den 27 oktober 2017.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,6 MSEK, totalt motsvarande cirka 35 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2017-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss