Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BestIN Prepackaged Service Software AB

BestIN Prepackaged Service Software AB
Traversvägen 3
24534 Staffanstorp

Hemsida:

www.bestin.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Erbjuder en programvara över Internet där olika typer av nödvändiga funktioner kan erbjudas som företag, landsting eller kommuner behöver för att fungera. Bestin paketerar vad bolaget kallar färdiga (Affärstjänster) och/eller konfigureringsbara företagstjänster. Syftet är att förenkla den dagliga supporten för kärnverksamheten, sänka kostnaderna och öka styrningen av det interna supportbehovet. Detta gör Bestin med hjälp av en egenutvecklad teknologi som möjliggör konceptuella paketeringar av tjänster.
Lösningen, som går under namnet Bestin Service Solutions, kan bland annat laddas ner och helt köras över Internet såväl som via en installation i kundens nätverk.

Teckningsperiod:

5 maj 2008 - 21 maj 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

8,30 kr

Likviddag:

29 maj 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

17,9 Mkr före nyemissionen.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

500 aktier

Övrigt:

Företaget noteras på Aktietorget efter sin nyemission. Planen är den 24 juni.

Uppdaterat: 2016-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss