Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bergs Timber AB

Bergs Timber AB

Bergs Timber AB
Bergs väg 13
570 85 Mörlunda

Hemsida:

www.bergstimber.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bergs Timbers affärside är att utifrån sina kunders behov producera sågade och vidareförädlade trävaror, grundat på de råvarumässiga förutsättningar som finns i närområdet.

Teckningsperiod:

28 november 2012 - 12 december 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

103,1 Mkr

Teckningskurs:

1,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 november 2012

Värdering:

Pre-money 7,93 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 13:1. Varje befintlig aktie i Bergs Timber berättigar till tretton (13) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Befintliga aktieägare har genom en kombination av teckningsförbindelser och emissionsgarantier tillsett att företrädesemissionen är fullt garanterad.

Danske Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare till Bergs Timber i samband med företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2012-11-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss