Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

9 juli 2015 - 9 juli 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

0,65 MGBP

Teckningskurs:

0,0125 GBP

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4,71 MGBP pre-money.

Villkor:

Riktad private placement.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2015-07-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss