Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

21 augusti 2014 - 21 augusti 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,6 MGBP

Teckningskurs:

0,03 GBP

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

0,6 MGBP placerad till institutioner och 1 MGBP riktad till huvudägaren Lanstead Capital L.P.

Post:

Övrigt:

Utöver dessa två emissioner görs även en företrädesemission på 0,4 miljoner pund.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss