Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

1 september 2014 - 18 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

0,4 MGBP

Teckningskurs:

0,03 GBP

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:21

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckningsperioden är en uppskattning.

Förutom denna företrädesemission på 0,4 miljoner pund så gör företaget även två andra emissioner. 0,6 MGBP är placerad till institutioner och 1 MGBP till huvudägaren Lanstead Capital L.P.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2014-09-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss