Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

10 juli 2013 - 10 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,125 miljoner GBP (41,7 Mkr)

Teckningskurs:

0,0625 GBP (0,63 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad nyemission till Lanstead Capital L.P. och Cantor Fitzgerald Europe.

Post:

Övrigt:

Emissionen är uppdelad i två delar. Lite drygt hälften ryms inom tidigare bemyndigande och har tecknats av den nya investeraren Lanstead Capital L.P.. Resten av nyemissionen genomförs efter bolagsstämma, där aktierna tecknas av Cantor Fitzgerald Europe.

Beowulf har även ingått equity swap agreements med Lanstead, som kan ge Beowulf ytterligare pengar beroende på aktiekursutveckling.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss