Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

16 november 2011 - 16 november 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,7 miljoner GBP

Teckningskurs:

0,15 GBP (1,60 kr)

Likviddag:

2011-11-16

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 265,3 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission, främst till institutioner i Storbritannien.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss