Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc

Beowulf Mining plc
Canterbury House, 7 Wretton Road
Norfolk, UK

Hemsida:

www.beowulfmining.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beowulf Mining är ett företag engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster av koppar, guld och järn i Sverige.

Teckningsperiod:

6 maj 2011 - 6 maj 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,09 M GBP

Teckningskurs:

0,45 brittiska pund

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre krets professionella placerare, såväl befintliga som nya aktieägare.

Post:

Övrigt:

Den riktade nyemissionen genomfördes av Beowulf Minings rådgivare, Alexander David Securities Limited.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss