Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Beijer Electronics Group AB

Beijer Electronics Group AB

Beijer Electronics Group AB
Stora varvsgatan 13 A
211 75 Malmö

Hemsida:

www.beijergroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Beijer Electronics är ett teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation.

Teckningsperiod:

7 september 2017 - 22 september 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

225 Mkr

Teckningskurs:

23,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 september 2017

Värdering:

450 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Beijer Electronics Groups största aktieägare, Stena Sessan Investment AB, SEB Fonder, Nordea Fonder, Svolder och Fjärde AP-Fonden, stöder nyemissionen och har lämnat teckningsförbindelser respektive avsiktsförklaringar att teckna de aktier som de har rätt att teckna med företrädesrätt, motsvarande totalt cirka 69,7 procent av nyemissionen.
Stena Sessan Investment AB och Svolder har lämnat en emissionsgaranti för den del av emissionen som inte täcks av teckningsförbindelser och emissionen är därmed helt säkerställd.

Uppdaterat: 2017-09-04

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss