Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BE Group AB

BE Group AB

BE Group AB
Spadegatan 1
211 24 Malmö

Hemsida:

www.begroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Företaget erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin.

Teckningsperiod:

21 maj 2015 - 4 juni 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

259,7 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 maj 2015

Värdering:

103,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:2

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning. BE Group har hittills bara kommunicerat att de ska göra en företrädesemission på 250 Mkr under andra kvartalet 2015.

Uppdatering: Kommunicerade datum har lagts in.

Updatering: Villkoren har lagts in.

Uppdaterat: 2016-05-30

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss