Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BE Group AB

BE Group AB

BE Group AB
Spadegatan 1
211 24 Malmö

Hemsida:

www.begroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BE Group är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Företaget erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin.

Teckningsperiod:

21 februari 2014 - 7 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

160,7 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 februari 2014

Värdering:

321,4 Mkr pre-money och 482,1 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Varje aktie i BE Group, som innehas på avstämningsdagen berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, datum är en uppskattning. Det företaget sagt är att de ska göra en garanterad företrädesemission på omkring 150 Mkr, och den ska vara genomförd under första kvartalet 2014.

Uppdatering: Föreslagna datum inlagda.

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd. Bolagets största aktieägare, AB Traction, styrelsens ordförande, Anders Ullberg, Bolagets VD och koncernchef, Kimmo Väkiparta, samt If Skadeförsäkring AB har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 29,9 procent (s.k. teckningsåtaganden). Därutöver har ett antal garanter, däribland AB Traction, Anders Ullberg, Kimmo Väkiparta, Petter Stillström, VD i AB Traction, samt If Skadeförsäkring AB, åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen (s.k. emissionsgarantier).

Uppdaterat: 2014-02-18

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss