Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB
Sisjö Kullegata 8 3tr
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

battleriff.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Battleriff Gaming utvecklar och tillhandahåller en marknadsplats där datorspelare kan spela om pengar. Battleriff Gaming AB hette tidigare E Sport Challenge ESP AB.

Teckningsperiod:

21 februari 2017 - 12 mars 2017

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

13 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Emissionen riktar sig i första hand pro rata till befintliga aktieägare. De aktier som ej tecknas pro rata skall erbjudas till de aktieägare som önskar teckna mer än sin pro rata andel. Eventuellt återstående aktier skall kunna tecknas av utomstående.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Emissionen tecknades till 6,5 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss