Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bambuser AB

Bambuser AB

Bambuser AB
Västmannagatan 41
113 25 Stockholm

Hemsida:

bambuser.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bambuser utvecklar och erbjuder en teknologiplattform för mobil video till organisationer och apputvecklare. Plattformen kan användas för att skapa, hantera och distribuera video.

Teckningsperiod:

10 april 2019 - 24 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

0,57 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 april 2019

Värdering:

8,67 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent, varav 21 procent genom teckningsåtaganden från bolagets huvudägare och styrelse (vederlagsfritt) samt resterande 79 procent genom garantiåtaganden från större aktieägare, styrelse och ledning.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss