Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i B3IT Management AB

B3IT Management AB

B3IT Management AB
Wallingatan 2
111 60 Stockholm

Hemsida:

b3it.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

B3IT är ett konsultföretag med konsulter inom IT och management.

Teckningsperiod:

27 maj 2016 - 9 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Ca 53 Mkr (+ 100 Mkr +15 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

15 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

300 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till institutioner och allmänheten.

Post:

50 aktier, minimum 200 aktier.

Övrigt:

B3IT Management noteras på First North den 13 juni 2016.

Priset per aktie sätts inom intervallet 45-50 kr.

Uppdatering: Priset fastställdes till 50 kr.

Uppdaterat: 2016-06-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss