Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Azelio AB

Azelio AB

Azelio AB
Forsbrogatan 4
662 34 Åmål

Hemsida:

azelio.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Azelio utvecklar och säljer kraftverk baserade på en stirling-motor som drivs med solenergi och gas (även lågkvalitativ), vilket man kombinerar med termisk lagring av energi. Azelio AB hette tidigare Cleanergy AB.

Teckningsperiod:

6 december 2019 - 20 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

350 Mkr

Teckningskurs:

Ej satt, dock högst 10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till ett belopp om cirka 225 miljoner kronor genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Priset per aktie är i skrivande stund inte satt, det enda man sagt är att det inte kommer vara högre än 10 kr, men ingen nedre gräns.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss