Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axon Kids AB

Axon Kids AB

Axon Kids AB
Box 188
533 22 Götene

Hemsida:

www.axkid.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Axonkids utvecklar och säljer bilbarnstolar i Sverige och på allt fler marknader runt om i världen.

Teckningsperiod:

13 januari 2014 - 20 januari 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

De som är intresserade kan kontakta företaget, se nedan.

Post:

Minsta post är 10.000 aktier.

Övrigt:

Av emissionen på 400 000 aktier har cirka 300 000 aktier tecknats av tre nya styrelsemedlemmar samt ett antal privata investerare i bolagets närhet.

Axonkids planerar att göra en publik nyemission på 6-8 Mkr under våren 2014 och sedan lista sig på Aktietorget under andra kvartalet.

För mer information, memorandum och teckningssedel kontakta marknadschef Daniel Johansson (0704 56 67 33) eller VD Tony Qvist (0511-760 625) eller via mail på [email protected]

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss