Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axlon Group AB

Axlon Group AB

Axlon Group AB
Ulvsundavägen 110
16867 Bromma

Hemsida:

www.axlon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Axlon Group AB hette tidigare Magic House AB. Axlon International AB gjorde ett omvänt förvärv av Magic House AB som var noterat på Aktietorget.

Teckningsperiod:

13 juni 2012 - 24 augusti 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

19,4 Mkr

Teckningskurs:

0,01 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 juni 2012

Värdering:

Pre-money 0,59 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 33:1.

Post:

Övrigt:

Axlon Group håller på att avnotera sin aktie från First North. Företaget går under teckningsperioden från att vara listat på First North till att vara ett onoterat bolag.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 28 augusti 2012.

Uppdaterat: 2012-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss