Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axlon Group AB

Axlon Group AB

Axlon Group AB
Ulvsundavägen 110
16867 Bromma

Hemsida:

www.axlon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Axlon Group AB hette tidigare Magic House AB. Axlon International AB gjorde ett omvänt förvärv av Magic House AB som var noterat på Aktietorget.

Teckningsperiod:

11 oktober 2007 - 24 oktober 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

62 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

24 oktober 2007

Avstämningsdag:

8 oktober 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:2

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden finns för 70,8% av emissionen.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss