Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Axlon Group AB

Axlon Group AB

Axlon Group AB
Ulvsundavägen 110
16867 Bromma

Hemsida:

www.axlon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet. Axlon Group AB hette tidigare Magic House AB. Axlon International AB gjorde ett omvänt förvärv av Magic House AB som var noterat på Aktietorget.

Teckningsperiod:

4 november 2010 - 18 november 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20 Mkr exkl teckn.optioner

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 november 2010

Värdering:

Pre-money 9,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 15:7. 7 befintliga aktier ger rätten att teckna 15 nya units. 1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje 1 teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 ny aktie med teckningskurs 0,50 kr under perioden 1 maj - 31 maj 2011.

Uppdaterat: 2010-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss