Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB
Lönnvägen 2
18443 Åkersberga

Hemsida:

www.avtech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Teckningsperiod:

27 januari 2014 - 27 januari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,25 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till en mindre grupp investerare.

Post:

Övrigt:

Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare åt AVTECH.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss