Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB
Lönnvägen 2
18443 Åkersberga

Hemsida:

www.avtech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Teckningsperiod:

17 september 2013 - 1 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

17,6 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 september 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Oavsett aktieslag på innehavda aktier så ger de rätt att teckna B-aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 85,2 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Uppdaterat: 2013-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss