Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB

AVTECH Sweden AB
Lönnvägen 2
18443 Åkersberga

Hemsida:

www.avtech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Teckningsperiod:

29 oktober 2012 - 14 november 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,54 + 2 Mkr

Teckningskurs:

400 kr (preferensaktie)

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 oktober 2012

Värdering:

Villkor:

1 preferensaktie per 600 vanliga aktier (oavsett serie). Aktieägarna erhåller en teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. 600 teckningsrätter berättigar till teckning av en preferensaktie i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen finns en option på att till samma pris ge ut preferensaktier för ytterligare 2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss